fbpx

Hiển thị tất cả 8 kết quả

1,850,000 

combo 6 lọ - Thích hợp để tặng quà

910,000 

Combo tuần - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

3,640,000 

Combo tháng - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

42,130,000 

Combo năm - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

1,980,000 

Combo tháng - 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

7,920,000 

Combo tháng - 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

91,660,000 

Combo năm. 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn mỗi tuần.