TỔ YẾN THƯỢNG HẠNG

 

 

TỔ YẾN CAO CẤP

 

2,400,000 4,000,000 

1,680,000 2,800,000 

2,580,000 4,300,000 

3,000,000 5,000,000 

2,760,000 4,600,000 

2,580,000 4,300,000 

 

YẾN CHƯNG CAO CẤP

 

214,000 

Mội trải nghiệm tốt đẹp, Bắt đầu từ đât.

1,287,000 

Món quà tuyệt nhất chia sẻ cho người trân quý nhất.

572,000 

Combo tuần - 3 lọ
Yến được chưng tươi & Giao đều đặn vào mỗi đầu tuần

2,200,000 

Combo tháng - 12 lọ
Yến được chưng tươi & Giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

25,358,000 

Combo năm - 144 lọ
Yến được chưng tươi & Giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

1,309,000 

Combo tuần - 7 lọ
Yến được chưng tươi & Giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

5,031,000 

Combo tháng - 28 lọ
Yến được chưng tươi & Giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

57,987,000 

Combo năm. 336 lọ
Yến được chưng tươi & Giao đều đặn mỗi tuần.

 

SẢN PHẨM KHÁC

 

50,000 101,000 

28,000 50,000 

26,000 48,000 

20,000 34,000