SẢN PHẨM
Product

Yến Chưng Cao Cấp

57,987,000 

Combo năm. 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn mỗi tuần.

25,358,000 

Combo năm - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

5,031,000 

Combo tháng-7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

2,200,000 

Combo tháng - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

1,309,000 

Combo tháng - 7 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.

1,287,000 

combo 6 lọ - Thích hợp để tặng quà

572,000 

Combo tuần - 3 lọ yến được chưng tươi & giao đều đặn vào mỗi đầu tuần.