Ads-Website-Banner-Phu-Nu-8.3-1440x750-17.02

适合对象

燕窝 Only Yến – 健康的身体,所有的黄金营养。
only-yen-yen-cho-nguoi-lon-tuoi-banner

长者

only-yen-yen-danh-cho-nguoi-dang-dieu-tri-benh-banner

病患

only-yen-yen-danh-cho-me-bau-banner

孕妇

only-yen-tre-em-an-yen-banner

婴儿

明星商品

ONLY YẾN 最受欢迎的产品
-22%
2,999,000 4,890,000 

-28%
299,000 

-20%
259,000 

-18%
539,000 

-22%
2,790,000 4,490,000 

-16%
2,690,000 4,090,000 

-15%
629,000 

-19%
369,000 

2,450,000 3,890,000 

369,000 

ONLY YẾN 推荐

推荐最适合您需求的顶级产品。
899,000 

每周 - 配送 7 瓶

-38%
499,000 

-17%
499,000 

证书

Only Yến 符合食品安全标准和权威机构的认证。
only-yen-giay-to-chung-nhan-banner1

食品安全证书ATTP

only-yen-giay-to-chung-nhan-banner2

检验报告

only-yen-giay-to-chung-nhan-banner3

产品公布

ONLY YẾN 教您如何炖煮燕窝

Only Yến 分享如何正确的炖煮燕窝。

燕窝知识分享

Only Yến 与您分享所有燕窝宝贵信息。
Ads-Web-Banner-Mobile-8.3-800x1024-16.02

适合对象

燕窝 Only Yến – 健康的身体,所有的黄金营养。

明星商品

ONLY YẾN 最受欢迎的产品
-20%
259,000 

-15%
629,000 

-16%
2,690,000 4,090,000 

-22%
2,790,000 4,490,000 

-18%
539,000 

-28%
299,000 

-22%
2,999,000 4,890,000 

-19%
369,000 

369,000 

2,450,000 3,890,000 

ONLY YẾN 推荐

推荐最适合您需求的顶级产品。
899,000 

每周 - 配送 7 瓶

-38%
499,000 

-17%
499,000 

证书

Only Yến 符合食品安全标准和权威机构的认证。
only-yen-giay-to-chung-nhan-banner1

食品安全证书ATTP

only-yen-giay-to-chung-nhan-banner2

检验报告

only-yen-giay-to-chung-nhan-banner3

产品公布

ONLY YẾN 教您如何炖煮燕窝

Only Yến 分享如何正确的炖煮燕窝
only-yen-chung-yen-tu-minh1
only-yen-chung-yen-tu-minh2
only-yen-chung-yen-tu-minh3
only-yen-chung-yen-tu-minh4

燕窝知识分享

Only Yến 与您分享所有燕窝宝贵信息