onlyyen_website_banner_pc

適合對象

燕窩 Only Yến – 健康的身體,所有的黃金營養。
only-yen-yen-cho-nguoi-lon-tuoi-banner

長者

only-yen-yen-danh-cho-nguoi-dang-dieu-tri-benh-banner

病患

only-yen-yen-danh-cho-me-bau-banner

孕婦

only-yen-tre-em-an-yen-banner

嬰兒

明星商品

ONLY YẾN 最受歡迎的產品
-22%
2,999,000 4,890,000 
-16%
399,000 
-2%
2,000,000 3,200,000 
-17%
549,000 
-22%
2,790,000 4,490,000 
-16%
399,000 
-27%
2,190,000 3,090,000 
-16%
399,000 
2,450,000 3,890,000 
369,000 

ONLY YẾN 推薦

推薦最適合您需求的頂級產品。
899,000 
-17%
499,000 
-17%
499,000 

證書

Only Yến 符合食品安全標準和權威機構的認證。
only-yen-giay-to-chung-nhan-banner1

食品安全證書ATTP

only-yen-giay-to-chung-nhan-banner2

檢驗報告

only-yen-giay-to-chung-nhan-banner3

產品公佈

ONLY YẾN 教您如何燉煮燕窩

Only Yến 分享如何正確的燉煮燕窩。

燕窩知識分享

Only Yến 與您分享所有燕窩寶貴資訊。
onlyyen_website_banner_800x1024_mobile

適合對象

燕窩 Only Yến – 健康的身體,所有的黃金營養。

明星商品

ONLY YẾN 最受歡迎的產品
-2%
2,000,000 3,200,000 
-24%
299,000 
-22%
2,999,000 4,890,000 
-16%
399,000 
-2%
2,300,000 3,700,000 
-10%
699,000 
-16%
2,690,000 4,090,000 
-22%
2,790,000 4,490,000 
369,000 
2,450,000 3,890,000 

ONLY YẾN 推薦

推薦最適合您需求的頂級產品。
899,000 
-17%
499,000 
-17%
499,000 

證書

Only Yến 符合食品安全標準和權威機構的認證。
only-yen-giay-to-chung-nhan-banner1

食品安全證書ATTP

only-yen-giay-to-chung-nhan-banner2

檢驗報告

only-yen-giay-to-chung-nhan-banner3

產品公佈

ONLY YẾN 教您如何燉煮燕窩

Only Yến 分享如何正確的燉煮燕窩
only-yen-chung-yen-tu-minh1
only-yen-chung-yen-tu-minh2
only-yen-chung-yen-tu-minh3
only-yen-chung-yen-tu-minh4

燕窩知識分享

Only Yến 與您分享所有燕窩寶貴資訊