Nguồn gốc và sự phát triển ngành chăn nuôi yến


Thế nào là nhà yến?

Đồng én và nhạn nhà “rằng do việc hái yến có rủi ro cao, những người nuôi yến hiện đại sẽ xây nhà yến để thu hút chim yến. Những tổ yến lấy từ nhà yến được gọi là” Nhà yến “. Các khu vực ven biển của Indonesia và Malaysia là các khu vực sản xuất chính. 
Trước đây, việc xây nhà và nuôi chim én phần lớn dựa vào may rủi, nhưng đến nay kiến ​​thức nuôi chim én ngày càng được nâng cao, trang thiết bị tốt hơn, tuy nhiên việc thu hút chim yến về sinh sống vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào lâu dài. Một mắt xích nào đó có sai sót thì khả năng thất bại vẫn rất cao, có rất nhiều nông dân Diêm Nông đã thua lỗ sau một khoản đầu tư lớn. Nếu bạn đang có ý định đầu tư, xây dựng một ngôi nhà nuôi chim én và nuôi chim én, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về nó! “

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.